Platformen för funktionell träning.

Garanti
Procedos Shopping Cart

0 varor, totalt. 0,00 SEK Öppna

Varukorg tom
Till kassan

Procedos AB Garanti  

Produktgaranti hos Procedos AB

Säkert och tryggt

Alla våra produkter möter samtliga EU krav på säkerhet. i enlighet med Konsumentköplagen.

Du äger rätt att visa att felet är ursprungligt och inte beror på slitage eller onormalt användande.

Produkter som är av "semi-pro" standard och används i lättare kommersiell miljö (dvs. mindre än 4 timmars användning om dagen i en icke betalande miljö), har ett års garanti. Träningsprodukter avsedda för hemmaträning och som används utanför hemmet anses strida mot garantibestämmelserna och därmed gäller inte garantin.      

Garanti räknas från fakturadatum - behåll fakturan som garantibevis.   

Garantin omfattar inte:

- Nötning eller slitage vid användning av skor med sula av grovt mönster.

- Förslitnings eller förändring av varan som är en följd av normal produkt användning

- Vikning eller oaktsam hantering

Ansvarsbegränsningar* - vi ansvarar inte för fel som uppkommit genom att:

- produkten inte skötts eller rengjorts med starka tvättmedel.

- produkterna har fått färg eller lösningsmedel på ytan.

- produkten utsatts för onormalt brukande eller något liknande förhållande.

- produkten vanvårdats.

- produkten varit utsatt för olyckshändelse eller annan yttre påverkan.

- produkten varit utsatt för hög värme eller starkt solljus

  • - produkten har utsatts för kallt klimat under lång tid.   
  • - produkten har vikts ihop och det har blivit bestående veck på mattan. 

* I dessa fall tas en avgift ut för felundersökning vid en eventuell undersökning.  

Vid reklamation, fyll i serviceformuläret här eller kontakta oss:

Vänligen kontakta oss:

PROCEDOS AB                

Bredastensvägen 168                     

271 72 Köpingebro                    

E-post: info@procedos.com