Procedos Platform9 - Plattformen för funktionell träning.

Garanti
Procedos Shopping Cart

0 varor, totalt. 0,00 SEK Öppna

Varukorg tom
Till kassan

Garanti  

 

Produktgaranti hos Procedos AB

Säkert och tryggt

Alla våra produkter möter samtliga EU krav på säkerhet i enlighet med Konsumentköplagen.

Du äger rätt att visa att felet är ursprungligt och inte beror på slitage eller onormalt användande.

Produkter som är av "semi-pro" standard och används i lättare kommersiell miljö (dvs. mindre än fyra timmars användning om dagen i en icke betalande miljö), har ett års garanti. Träningsprodukter avsedda för hemmaträning och som används utanför hemmet anses strida mot garantibestämmelserna och därmed gäller inte garantin.      

Garanti räknas från fakturadatum - behåll fakturan som garantibevis.   

Garantin omfattar inte:

 • Nötning eller slitage vid användning av skor med sula av grovt mönster.

 • Förslitnings eller förändring av varan som är en följd av normal produkt användning.

 • Vikning eller oaktsam hantering.

Ansvarsbegränsningar*
- vi ansvarar ej för fel som uppkommit genom att:

 • Produkten inte skötts eller rengjorts med starka tvättmedel.

 • Produkterna har fått färg eller lösningsmedel på ytan.

 • Produkten utsatts för onormalt brukande eller något liknande förhållande.

 • Produkten vanvårdats.

 • Produkten varit utsatt för olyckshändelse eller annan yttre påverkan.

 • Produkten varit utsatt för hög värme eller starkt solljus.

 • Produkten har utsatts för kallt klimat under lång tid.  

 • Produkten har vikts ihop och det har blivit bestående veck på mattan. 

* I dessa fall tas en avgift ut för felundersökning vid en eventuell undersökning.  

Vid reklamation, fyll i serviceformuläret här eller kontakta oss:

PROCEDOS AB                

Bredastensvägen 168                     

271 72 Köpingebro                    

E-post: info@procedos.com